JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Bijelo Polje

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Centar za socijalni rad u Bijelom Polju osnovan je skupštinskom odlukom još davne 1970. godine, kao organ tadašnje lokalne uprave. Zadaci tadašnjeg Centra bili su da vrši analizu socijalnih problema, otkriva uzroke njihovih nastajanja, predlaže nadležnim organima preduzimanje mjera za njihovo rješavanje, učestvuje u pripremanju programa razvoja socijalne zaštite, vrši stručne poslove i daje predloge i mišljenja iz oblasti socijalne zaštite.

Kroz istoriju postojanja ovog Centra, zadaci i njegova uloga se mijenjala kao i njegova osnovna djelatnost. Danas se preko Centra ostvaruju osnovna prava iz socijalne zaštite i to: materijalno obezbeđenje porodice, lična invalidnina, naknada za njegu i pomoć drugog lica, smještaj u ustanovu, smještaj u drugu porodicu, zdravstvena zaštita, jednokratne novčane pomoći, dodaci za djecu, naknada po osnovu rođenja djeteta, povlastice u saobraćaju, naknada za majke sa troje i vise djece, odmor i rekreacija i sl.

U Centru za socijalni rad u Bijelom Polju trenutno je zaposleno 20 radnika od kojih je 12 sa visokom stručnom spremom.