JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Bijelo Polje

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Analitička kartica za period 20.01.2018.-28.01.2018. god.

Analitičke kartice za period od 29.01 do 04.02.2018. godine.

Analiticka kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 05-02 do 11-02-2018 godine.

Analiticka kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 12 Februara do 18 Februara 2018. godine.

Analiticka kartica ziro racuna JU Centra za socijalni rad Bijelo Polje za period 19. Feb. do 25. Feb. 2018. godine.

Analiticka kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 26-02 do 04-03-2018 godine.

Analiticka kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 05 Marta do 11 Marta 2018. godine.

Analiticka kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 12-03 do 18-03-2018 godine.

Analiticka kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 19. Marta do 25. Marta 2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 26. Marta do 01. Aprila 2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 02-04 do 08-04-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 09-04 do 15-04-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 16-04 do 22-04-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 23-04 do 29-04-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 30-04 do 06-05-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 07-05 do 13-05-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 14-05 do 20-05-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 21-05 do 27-05-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 28-05 do 03-06-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 11-06 do 17-06-2018. godine.

Analitička kartica JU CSR Bijelo Polje za period od 18-06 do 24-06-2018. godine.

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

Putni nalozi za period od 20.01 do 28.01.2018.god.

Putni nalozi za period od 29.01 do 04.02.2018. godine.

Putni nalozi za sluzbena vozila za JU CSR Bijelo Polje za period od 05-02 do 11-02-2018 godine.

Putni nalozi za sluzbena vozila za period od 12 Feb. do 18 Feb. 2018. godine za JU CSR Bijelo Polje

Putni nalozi za sluzbena vozila JU Centra za socijalni rad Bijelo Polje za period 19. Feb. do 25. Feb. 2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 26-02 do 04-03-2018 godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 05 Marta do 11 Marta 2018.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 12-03 do 18-03-2018 godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 19. Marta do 25. Marta 2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 26. Marta do 01. Aprila 2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 02-04 do 08-04-2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 09-04 do 15-04-2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 16-04 do 22-04-2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 23-04 do 29-04-2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 30-04 do 06-05-2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 07-05 do 13-05-2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 14-05 do 20-05-2018. godine.

Putni nalozi JU CSR Bijelo Polje za period od 21-05 do 27-05-2018. godine.