JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Berane, Andrijevica i Petnjica

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dana 25.01.2023 godine stručne radnice Centra za socijalni rad  Berane, shodno planu rada i saradnje sa institucijama sistema na lokalnom nivou, održale su sastanak u prostorijama Uprave policije, Odjeljenje bezbjednosti Berane. Sastanku su prisustvovali Sanja Vujović - socijalna radnica, Marija Stanišić - rukovoditeljka  Službe za djecu, mlade, odrasle i stare,  Marijana Tajić- supervizorka CSR, Gordana Bubanja Ivanović - inspektorka za nasilje u porodici i maloljetničku delikvenciju i Danilo Danilović, policiski inspektor.

Tema razgovora je bila analiza saradnje i preduzetih zajedničkih aktivnosti tokom predhodne godine kao i budući način sprovođenja mjera i nadlažnosti ove dvije ustanove.

Planirani su i dalji koraci koji se mogu preduzeti iz domena nadležnosti, koje ima svaka od navedenih ustanovau u cilju efekasnijeg pristupa za zadovoljenje potreba građana.

Opšti zaključak je da su Centri za socijalni rad i Uprava policije  saveznici u zaštiti interesa građana, te da će se ubuduće planirati intezivnija saradnja, za opšte dobro svih.