JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Berane, Andrijevica i Petnjica

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U Crnoj Gori sprovodi se program ROMACTEDA Savjeta Evrope, koji doprinosi boljoj socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana. Kroz analizu zajednice, potreba i prioriteta uočeno je da u Beranama ima lica koja su u stanju socijalne potrebe a koji iz različitih razloga nisu korisnici  prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

S obzirom na značaj gore ukazanih činjenica direktor Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica I Petnjica, Petar Pajković I rukovoditeljka Službe za djecu, mlade, odrasle I stare, Marija Stanišić održali su radionicu u naselju Rudeš sa građanima i građankama romske populacije u cilju bližeg upoznavanja sa pravima i uslugama kod nadležnog Centra. Zadovoljstvo je bilo ljudima približiti šta sve mogu ostvariti u Centru za socijalni rad, koja je zakonska procedura, koja je uloga Centra a koja uloga drugih institucija,   kao i da su stručni radnici i radnice uvjek tu da pruže pomoć , podršku, savjet onda kada im je isto najpotrebnije jer su oni dio našeg društva, isti kao i svi drugi građani dostojni poštovanja i uvažavanja.