JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Berane, Andrijevica i Petnjica

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

 

POMOĆI 2020. GODINA

Czsr Berane,Andrijevica i Petnjica-pomoci januar 2020-rjesenja Centra za soc.rad

Czsr Berane,Andrijevica i Petnjica-pomoci januar 2020-rjesenja Ministarstva

Czsr Berane,Andrijevica i Petnjica-pomoci februar 2020-rjesenja Centra za soc.rad

Czsr Berane,Andrijevica i Petnjica-pomoci februar 2020-rjesenja Ministarstva

Czsr Berane,Andrijevica i Petnjica-pomoci mart 2020-rjesenja Centra za soc.rad

Czsr Berane,Andrijevica i Petnjica-pomoci mart 2020-rjesenja Ministarstva

Czsr Berane,Andrijevica i Petnjica-pomoci april 2020-rjesenja Centra za soc.rad

Czsr Berane,Andrijevica i Petnjica-pomoci april 2020-rjesenja Ministarstva

 

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2016.

ANALITICKE KARTICE CSR BERANE 12.07-17.07. 2016.GOD.

ANALITICKA KARTICA - IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 12-17.JUL 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 18-24.JUL 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA - IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 18-24.JUL 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 18-24.JUL 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA - IZVOD PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 18-24.JUL 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 25-31.JUL 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA - IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 25-31.JUL 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 01-07. AVGUST 2016. GODINE

ANALITICKA KARTICA-IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 01-07.AVGUST 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 01-07.AVGUST 2016. GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 08-14.AVGUST 2016.GODINE

DOPUNA -ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 08-14.AVGUST 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA-IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 08-14.AVGUST 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 08-14.AVGUST 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 15-21.AVGUST 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 15-21.AVGUST 2016.GODINE

POJASNJENJE ANALITICKE KARTICE CSR BERANE ZA PERIOD 12-17.JUL 2016.GODINE

POJASNJENJE ANALITICKE KARTICE CSR BERANE ZA PERIOD 18-24.JUL 2016.GODINE

POJASNJENJE ANALITICKE KARTICE PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 18-24.JUL 2016.GODINE

POJASNJENJE ANALITICKE KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 25-31.JUL 2016.GODINE

POJASNJENJE ANALITICKE KARTICE RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 15-21.AVGUST 2016.GODINE

POJASNJENJE ANALITICKE KARTICE RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 01-07.AVGUST 2016.GODINE

POJASNJENJE ANALITICKE KARTICE RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 08-14.AVGUST 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 22-28.AVGUST 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA-IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 22-28.AVGUST 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 29.08.-04.09.2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 29.08-04.09.2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 05-11.SEPTEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA- IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 05-11.SEPTEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 12-18.SEPTEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA- IZVODI RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 12-18.SEPTEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 12-18.SEPTEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 19-25.SEPTEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 19-25.SEPTEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 26.SEPTEMBAR-02.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA-IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 26.SEPTEMBAR-02.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 03-09.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 03-09.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 03-09.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 10-16.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 10-16.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 10-16.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 17-23.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 17-23.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD PODERACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 17-23.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 17-23.OKTOBAR 2016.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD 24.10.-30.10.2016.G.

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 31.OKTOBAR-06.NOVEMBAR2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 31.OKTOBAR-06.NOVEMBAR2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA PODRACUNA POMOC U KUCI ZA PERIOD 31.OKTOBAR-06.NOVEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 07-13.NOVEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 07-13.NOVEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 07-13.NOVEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA -IZVOD RACUNA CSR BERANE ZA PERIOD 14-16.NOVEMBAR 2016.GODINE

ANALITICKA KARTICA CSR BERANE ZA PERIOD 14-16.NOVEMBAR 2016.GODINE

Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled putnih naloga:

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

LOKALNI IZBORI 2017/2018

Putni nalozi za izvještajni period 05-10 . decembar 2017.godine.

Putni nalozi za izvještajni period 11-18 . decembar 2017.godine strana 1.

Putni nalozi za izvještajni period 11-18 . decembar 2017.godine strana 2.

Putni nalozi za izvještajni period 18-24 . decembar 2017.godine.

Putni nalozi za izvještajni period 25-31 . decembar 2017.godine.

Putni nalozi za izvještajni period 01-07 . januar 2018. godine.

Putni nalozi za izvještajni period 08-14 . januar 2018.godine.

Putni nalozi za izvještajni period 15-21 . januar 2018.godine.

Putni nalozi za izvještajni period 22-28 . januar 2018.godine.

Putni nalozi za izvještajni period od 29.01.-04.02.2018.godine.

PUTNI NALOZI za period 05.02-11.02.2018.g.

Putni nalozi za period 12.02-18.01.2018.god.

PUNTNI NALOZI za period 19.02.2018-25.02.2018.g.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 26.02.2018-04.03.2018.GOD.

PUTNI NALOZI ZA PEROD 05. 03 2018 DO 11.03.2018.

Putni nalozi za period 12.03-18.03.2018.god.

Putni nalozi za period 19.03 - 25. 03. 2018.g.

Putni nalozi za period 26.03.2018 - 01.04.2018.god.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 02.04.2018 - 08.04.2018.GOD.

Putni nalozi za period 09.04.2018.- 15.04.2018.god.

Putni nalozi za period 16.04-22.04.2018.god.

Putni nalozi za period 23.04-29.04.2018.g.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 30.04-06.05.2018.g.

Putni nalozi za period 07.05-13.05.2018.g.

Putni nalozi za period 14- 20.05.2018.god.

Putni nalozi za period 21.05-27.05.2018.g.

PUTNI NALOZI OD 28.05-03.03.06.2018.G.

Putni nalozi za period 04.06-10.06.2018.g.

Putni nalozi za period 11.06-17.06.2018.god.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 18.06-24.06.2018.god.