JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Bar i Ulcinj

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dana 18.10.2022. godine  predstavnici Centra za socijalni rad Bar posjetili su Osnovnu školu “Srbija” u Baru. Centar za socijalni rad kao organ starateljstva prati razvoj djece koja su smještana u hraniteljske porodice, te briga za pravilno odrastanje podrazumijeva i njihovo adekvatno školovanje. Ovim povodom vođen je razgovor o učenicima Osnovne škole “Srbija” koji su smješteni u hraniteljskim porodicama. Razgovor je vođen i povodom učenika koji imaju probleme u ponašanju. Tokom sastanka predložene su dalje aktivnosti u cilju korekcije neželjenog ponašanja ove djece. Takođe, bliže je pojašnjenja uloga  organ starateljstva, koji  obezbjeđuje osnovnu zaštitu prava i interesa djeteta odgovarajućim intervencijama socijalne i porodično-pravne zaštite djeteta. 

24102022

Sastanku su prisustvovali Mirjana Vučević – direktorica škole, Elda Hodžić - pedagoškinja, Nina Žugić – nastavnik, Rajna Popović- nastavnik, Jasminka Spahić - prof. razredne nastave, Dina Beharović - prof. razredne nastave, Nina Stević - asistent u nastavi, Biljana Pajović-direktorica Centra za socijalni rad, Azra Čindrak- dipl.socijalna radnica i Adela Šabović, dipl.pedagog.