JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Bar i Ulcinj

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

2392022 0810

U Osnovnoj školi "Meksiko" u Baru, dana 20.09.2022.godine, održan je sastanak između predstavnika Centra za socijalni rad i predstavnika Osnovne skole "Meksiko". Sastanku su prisustvovali direktorica Centra za socijalni rad Biljana Pajović, Andrijana Raković, psiholog, Anita Adrović i Azra Cindrak, socijalne radnice, Lola Bulatović, direktorica skole, Lejla Bubić, pom. direktorice, Olja Pesić, pedagogica škole, Munira Delalić, nast. razredne nastave, Silvija Tusevljak, prof. razredne nastave, Nataša Markoc, prof. c-s,b,h jezika i knjizevnosti i Mujo Dacić, nast. fizike. Predmetni nastavnici su bili u ulozi odjeljenskih starješina učenika o kojima smo razgovarali.
Sastanak je održan na inicijativu Centra, a cilj istog je nastavak dobre saradnje sa ovom školom, sa posebnim osvrtom na praćenje djece koja su smještena u hraniteljskim porodicama, a pohađaju ovu školu , kao i djece koja imaju probleme u ponašanju.
Opšti zaključak je da su škole i centri za socijalni rad saveznici u zaštiti djece, te da će se ubuduće planirati intezivnija saradnja, za opšte dobro djece.