JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Bar i Ulcinj

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

U skladu sa članom 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo analitičku karticu našeg račun:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

LOKALNI IZBORI-BAR 2018

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj za period od 20.01.-28.01.2018. godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 29.01-04.02.2018. godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 05.02-11.02.2018. godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 12.02-18.02.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj za period od 19.02-25.02.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 26.02-04.03.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 05.03-11.03.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 12.03-18.03.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 19.03-25.03.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 26.03-01.04.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 02.04-08.04.2018 godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 09.04-15.04.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 16.04-22.04.2018.godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 23.04-29.04.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 30.04-06.05.2018.godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 07.05-13.05.2018.godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 14.05.-20.05.2018.godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 21.05-27.05.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 28.05-03.06.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 04.06-10.06.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 11.06-17.06.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 18.06-24.06.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 25.06-27.06.2018.godine.


LOKALNI IZBORI – ULCINJ 2017/2018

Analitičke kartice 11.12.-17.12.17.g.

Analiticke kartice 18.12.-24.12.17.g.

OBAVJESTENJE - za period od 25.12.-31.12.2017 g.

OBAVJESTENJE - za period od 01.01-14.01.2018 g.

Analiticke kartice 15.01-21.01.18.g.

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

LOKALNI IZBORI-BAR 2018

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period 20-28.01.2018.g.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 29.01-04.02.2018 godine.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period 05.02-11.02.2018 godine.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 12.02.2018-18.02.2018 godine.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 19.02-25.02.2018. godine.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 26.02. do 04.03.2018. godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 05.03-11.03.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 12.03-18.03.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 19.03-25.03.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 26.03.-01.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 02.04.-08.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 09.04-15.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 16.04-22.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 23.04-29.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 30.04-06.05.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 07.05-13.05.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 14.05-20.05.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 21.05-27.05.2018.godine


LOKALNI IZBORI – ULCINJ 2017/2018

Putni nalog Ulcinj 04.12.-10.12.2017.g.

Putni nalog Ulcinj 11.12.-17.12.2017.g.

Putni nalog 18.12.-24.12.17.g.

Putni nalog 25.12.-31.12.2017.g.

Putni nalozi za Ulcinj za period od 01.-07.01.2018 godine.

Putni nalog za Ulcinj za period od 08.01.2018-15.01.2018 godine.

Putni nalog za Ulcinj za period od 15.01.2018-22.01.2018. godine.

Putni nalog za Ulcinj za period od 20.01.-28.01.2018 godine.