JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Bar i Ulcinj

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.

Izvod 2023 5 535-18195-08.

Izvod 2023 6 535-18195-08.

Izvod 2023 7 535-18195-08.

Izvod 2023 8 535-18195-08.

Izvod 2023 9 535-18195-08.

Napominjemo da nije bilo promjena na izvodu ( analitičkih kartica) za ovaj period.

Izvod 2023 10 535-18195-08.

Izvod 2023 11 535-18195-08.

Izvod 2023 12 535-18195-08.

Izvod 2023 13 535-18195-08.

Izvod 2023 14 535-18195-08.

Izvod 2023 15 535-18195-08.

Izvod 2023 16 535-18195-08.

Izvod 2023 17 535-18195-08.

Izvod 2023 18 535-18195-08.

Izvod 2023 19 535-18195-08.

Izvod 2023 20 535-18195-08.

Izvod 2023 21 535-18195-08

 

 


LOKALNI IZBORI 2022.

IZVOD (21.04.2022. DO 25.04.2022.)

Analiticke kartice 25.04.-03.05.22.g.

Analiticke kartice 04.05.-08.05.22.g.

Analiticke kartice 09.05.-15.05.22.g.

Analiticke kartice 16.05.-22.05.22.g.

Analiticke kartice 23.05.-29.05.22.g.

Analiticke kartice 30.05.-05.06.22.g.

Analiticke kartice 06.06.-12.06.22.g.

Analiticke kartice 13.06.-19.06.22.g.

Analiticke kartice 20.06.-26.06.22.g. (1)

Analiticke kartice 20.06.-26.06.22.g. (2)

Analiticke kartice 27.06.-03.07.22.g.

Analiticke kartice 04.07.-10.07.22.g.

Analiticke kartice 18.07.-24.07.22.g.

Analiticke kartice 25.07.-31.07.22.g.

Analiticke kartice 01.08.-07.08.22.g.

Analiticke kartice 08.08.-14.08.22.g.

Analitičke kartice 15.08.-21.08.22.g.

Analitičke kartice 22.08.-31.08.20.g.

Analitičke kartice septembar i oktobar 2022.

Analitičke kartice 24.10.2022. - 30.10.2022.

Analitičke kartice 31.10.2022.- 06.11.2022.

Analitičke kartice 07.11.2022. - 14.11.2022.

Analitičke kartice 14.11.2022. - 18.11.2022.

 

 

Opširnije...

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.

 

16.01.2023.-23.01.2023.

Vozilo BR-CG 220 nije korišćeno tokom izvještajnog perioda.

CG-UL januar 2023.

23.01.2023.- 30.01.2023.godine.

Bar (30.01.2023.- 05.02.2023. )

Putni nalog 02.2023.

Putni nalog ( 06.02.2023. - 12.02.2023.)

Putni nalog UL (06.02.2023.- 13.02.2023.)

BR ( 13.02.2023.- 19.02.2023. )

Putni nalog 13.02. 20023. - 17.02.2023 CG UL 077

BR 20.02.2023.- 26.02.2023.

Putni nalog UL- 20-24.02.2023.

BR (27.02.2023. - 03.03.2023.)

UL (27.02.2023.- 03.03.2023.)

BR CG (06.03.2023. -13.03.2023. )

Putni nalog 13-17.02.2023.

BR (13.03.2023.- 19.03.2023.)

 


LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalog 13.02.2022.

Putni nalog 21.02.2022.

Putni nalog 07.03.2022.

Putni nalog 14.03.2022.

PUTNI NALOZI RENO MEGAN BR-CG 220

Putni nalog ULCINJ

Putni nalog za auto PJ ULCINJ

PUTNI NALOG CG-BR 018 (21.04.2022. - 25.04.2022. )

PUTNI NALOG BR-CG 220 ( 21.04.2022. - 25.04.2022. )

UL-CG 077

Putni nalog 25.04.2022. - 03.05.2022.

PUTNI NALOG 03.05.2022.- 09.05.2022.

Putni nalog 09.05.- 16.05.2022.

Putni nalozi 16.05.2022.-23.05.2022.

Putni nalog 23.05.2022.- 30.05.2022.

Putni nalog 30.05.2022.- 05.06.2022.

Putni nalog 06.06.2022. -12.06.2022.

Putni nalozi 13.06.2022.- 19.06.2022.

Putni nalog 20.06.2022.- 26.06.2022.

Putni nalozi 26.06.2022.- 03.07.2022.

Putni nalozi 03.07.2022. -10.07.2022.

Putni nalozi 10.07.2022. -17.07.2022.

Putni nalog CG 220 17.07.2022.- 24.07.2022.

Putni nalog Ulcinj 17.07.-24.07.2022.

Napominjem da službeno vozilo BR CG 018, nije korišćeno u toku protekle nedelje.

Putni nalozi 24.07.2022.- 31.07.2022.

Putni nalozi 01.08.2022.- 07.08.2022.

Putni nalog 08.08.2022.- 14.08.2022.

Putni nalog 15.08.2022.- 21.08.2022.

Putni nalozi 22.08.2022. -31.08.2022.

Putni nalozi septembar 2022.

Putni nalozi oktobar 2022.

Putni nalozi sep-oktobar UL-077

Putni nalog 24.10.2022.- 30.10.2022.

Putni nalog 31.10.2022.- 06.11.2022.

Putni nalog 07.11.2022.- 14.11.2022.

Putni nalog 14.11.2022.- 20.11.2022.

 

 

Opširnije...