U okviru Komiteta Savjeta Evrope za prava djeteta, pokrenut je projekat pod nazivom: ''Kraj seksualnom zlostavljanju i seksualnoj eksploataciji djece putem interneta'' koji se realizovao u toku 2019/2020.
Crna Gora je bila jedna od 10 zemalja korisnica ovog projekta u okviru kojega je realizovano više značajnih aktivnosti na prevenciji i zaštiti djece od ove veoma opasne pojave. (Napominjemo da je institucija Zaštitinika ljudskih prava i sloboda, kao korisnik granta iz ovog projekta, imala niz aktivnosti koji je uključivao i direktan rad sa djecom, u cilju njihove bezbjednosti i zaštite na internetu od seksualnog zlostavljanja i eksploatacije).

U okviru pomenutog projekta, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u saradnji sa Nadzornim komitetom Savjeta Evrope za praćenje realizacije ovog projekta, pripremilo za objavljivanje brošuru pod nazivom ''DAKLE, ŠTO JE SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE'' koju možete preuzeti na sledećem linku:

 PREUZMI BROŠURU: pdf''DAKLE, ŠTO JE SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE''

 sexual abuse

Više informacija o brošuri možete pronaći ovdje.