Obuka za primjenu novog postupka za ostvarivanje prava na subvencioniranje računa za električnu enegriju kroz ISSS – Socijalni karton, u skladu sa novom Uredbom i Programom, održana je 10. aprila, 2019.god., u UN zgradi u Podgorici.

Učesnici obuke bili su pravnici iz centara za socijalni rad. Obuku su održali Ida Kolinović, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Dragan Raketić, UNDP.