JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

Obuka za primjenu novog postupka za ostvarivanje prava na subvencioniranje računa za električnu enegriju kroz ISSS – Socijalni karton, u skladu sa novom Uredbom i Programom, održana je 10. aprila, 2019.god., u UN zgradi u Podgorici.

Učesnici obuke bili su pravnici iz centara za socijalni rad. Obuku su održali Ida Kolinović, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Dragan Raketić, UNDP.