Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik pokrenuo je proceduru oduzimanja poslovne sposobnosti kako bi Stanu smjestili u Dom za stare gdje bi se o njoj brinulo 24 sata.

Kada su joj braća i sestre umrli, Stana Cerović odlučila je da se neće udati i preuzela je ulogu muškarca. Običaj da se u porodicama bez muške djece jedna od kćerki od malena sprema za ulogu domaćina, nastao u Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu, danas je gotovo iščezao. Od blizu 150 slučajeva virdžina ili ostajnica, kako ih nauka naziva, danas je živa samo ona.

Stana je rođena tridesetih godina prošlog vijeka kao najmlađa u porodici. Imala je četiri sestre i dva brata koji su rano umrli. Kao dijete, obećala je ocu Milivoju da će sačuvati prezime i da se nikada neće udati. I tako je i bilo.

Iako je od djetinjstva u ulozi muškarca, Stana, ponosita nasljednica loze serdara i sudija, nije oslovljavana muškim imenom, osim ponekada, u šali - Stančan.

Život je provela družeći se sa muškarcima. Počela je da puši u petoj godini. Sa ocem je orala njivu u sedmoj, a onda je naučila i da puca.

Žene nekada i sada nijesu isto, smatrala je nasljednica Cerovića. Za savremene žene nema riječi hvale.

Posljednja crnogorska virdžina je živjela teško i siromašno ali se nadamo da će za nju od danas početi bolji i ljepši dani.