Na Cetinju trenutno postoji 11 hraniteljskih porodica u kojima je smješteno 16 djece. Samo dvije od ovih porodica su nesrodničke, saopšteno je iz Centra za socijalni rad povodom akcije „Promocija hraniteljstva – Svako dijete treba porodicu“ koja je održana danas na Cetinju.

Ljubica Strugar prije 13 godina pored svoje četvoro djece, postala je hraniteljka tada petogodišnjem dječaku Bobanu. Za nju je hraniteljstvo najljepše iskustvo koje čovjek može da doživi.

Mogu da kažem da se ne smatram starateljem nego roditeljem. Ne treba nam nikakva socijalna pomoć ako prihvatimo to dijete kao svoje. Boban sada ima 17 godina, od pet godina smo ga doveli. Nijesu pare u pitanju, njima samo treba ljubav, može da ima danas manje ili više, oće li imati svaki dan ručak isti to je nebitno – kazala je Strugar

Cilj smještaja djeteta u hraniteljsku porodicu, prema riječima psihologa Centra za socijalni rad Milice Krivokapić jeste obezbjeđivanje adekvatnog porodičnog okruženja u kome će ono imati uslove za pravilan psiho-fizički razvoj.

Prvenstveno je važno naglasiti da hraniteljstvo predstavlja privremeni oblik zaštite za djecu koja nemaju mogućnost da borave u svojim biološkim porodicama. Savremeno doba sa sobom nosi savremene pristupe koji su pokazali na osnovu naučnih istraživanja da smještaj djece u instituciju može da utiče nepovoljno na njihov psiho-fizički razvoj. Samim tim obezbjeđivanje svakom djetetu, porodično okruženje predstavlja najoptimalnije uslove za njihov pravilan psiho-fizički razvoj – kazala je Krivokapić

Da bi neko postao hranitelj neophodno je da se obrati Centru za socijalni rad zahtjevom uz potrebnu dokumentaciju koja je propisana zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Iz Centra za socijalni rad Prijestonice Cetinje ističu da uloga hranitelja nije laka, niti jednostavna, ali je definitivno odraz izuzetne humanosti i ljudske uzvišenosti.

I. Rudović / RTV Cetinje