Ovdje možete preuzeti  Rješenja o utvrđivanju ispitnih rokava za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za maj mjesec 2018. godine

Rok za polaganje stručnog ispita 14. maj 2018. pdf