Korisnici Dnevnog centra za stare iz Nikšića, dana 18.10.2017.godine posjetili su korisnike Dnevnih centara u Danilovgradu i Spužu.
Korisnike Dnevnog Centra za stare u Nikšiću, sa zadovoljstvom je ugostila direktorica Cenntra za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Maja Luketić, koja se zahvalila na posjeti, ukazala na značaju posjete i usluge u zajednici koje se pružaju osobama trećeg doba.
Tokom višečasovne posjete korisinici usluge u zajednici- dnevni boravak za stare iz Danilovgrada i Nikšića razmijenili su pozitivna iskustva i time ispunili jedan od ciljeva ove usluge i to organizovanje druženja u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izolovanosti osoba trećeg doba.
Međusobne posjete i druženja između korisnika Dnevnih Centara nastaviće se i u narednom periodu.