JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Zamjenik gradonačelnika Boris Mugoša, sa partnerima Grada, održao je danas konferenciju za medije na kojoj je predstavljen projekat Prihvatilišta za beskućnike, nakon čega je upriličen i obilazak objekta Prihvatilišta koji se nalazi u Vardarskoj ulici na Koniku.

Zahvaljujući se brojnim partnerima koji su učestvovali u realizaciji proekta, zamjenik Mugoša je istakao da činjenica da pored Glavnog grada na projektu učestvuje 18 partnera govori o izuzetno ozbiljnom pristupu toj problematici i predstavlja odličan primjer kako treba pristupiti reaizaciji društveno odgovornih projekata. U konkretnom slučaju, projekat Prihvatilišta je okupio sve bitne segmnente društvene zajednice, predstavnike privrede: Voli trade, Gorenje, Namos Dajković, MPM (Cosmetics), Crnogorski Telekom, Ultra SB, Elevator, Agencija za stanovanje; međunarodne organizacije: UNDP, UNHCR i Crveni krst kao organizaciju koja će koordinirati radom prihvatilišta i NVO sektor - Akcija za ljudska prava, koja je i svojim praktičnim iskustvom ali i brojnim drugim sugestijama pomogla u izradi kvalitetnog Pravilnika o kućnom redu u samom prihvatilištu. Takođe, tu su i institucije koje su Potpisale protokol o saradnji u oblasti zbrinjavanja beskućnika – Sekretarijat za rad, mlade i socijalno straranje, Crveni krst Crne Gore, Centar za socijalni rad Podgorica, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Dom zdravlja Podgorica i Uprava policije. Osim toga partneri na projektu su i Uprava za imovinu i Zavod za hitnu medicinsku pomoc.

Naglašavajući da je zbrinjavanje beskućnika obaveza svih relevantnih činioca društvene zajednice, zamjenik Mugoša je istakao da projekat ima socijalnu dimenziju i zbog toga je neophodno da se svi udružimo kako bi podigli svijest naših građana i mijenjali percepciju kada su u pitanju beskućnici, ali i kako bi ljudima koji će u operativnom dijelu posla biti izloženi najvećim izazovima pomogli da ovo prihvatilište funkcioniše na izuzetno kvalitetniom nivou.

Zamjenik Mugoša saopštio je da će korisnici imati tri obroka, jedan iz narodne kuhinje i dva zahvaljujući donacijama prijatelja grada, da će za njih u okviru Prihvatilišta biti organizovane slobodne aktivnosti, kao i razgovori sa psiholozima i socijalnim radnicima, ukoliko se za to ukaže potreba. U periodu boravka u prihvatilištu biće im pružena pomoć u dijelu ostvarivanja kontakta sa svojim najbližima, ali ono što je najbitnije, dobiće podršku da preuzmu kontrolu nad sopstevnim životom i da obavljaju druge aktivnosti koje će im pomoći da se ekonomnski osamostale kada budu napustili prihvatilište.

On je istakao da je u proteklih godinu dana ovo četvrti socijalni servis koji počinje da funkcioniše u Glavnom gradu, nakon ženskog paviljona u JU za smjestaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i Dnevnog centra za podršku djeci u riziku. Glavni grad na godišnjem nivou izdvaja preko 2 miliona eura za razne aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite ne uključujući milionske vrijednosti zemljišta koje se ustupa za rješavanje stambenih pitanja penzionera,  raseljenih lica i realizaciju brojnih drugih projekata koji imaju naglasenu socijalnu komponentu.

On je istakao da Glavni grad, takođe, obezbjeđuje stanove licima u stanju socijalne potrebe, pruža njegu i pomoć u kući starim licima, za preko 2.500 djece su prošle godine obezbijeđeni besplatni kompleti udžbenika i preko 2.500 paketića za novorođenčad, za preko 100 djece novčana pomoć za kupovinu školskog pribora, preko 550 obroka dnevno se posluži u narodnoj kuhinji, preko 300 djece ima pravo na odmor i rekreaciju u odmaralistu na Veruši. Uprava grada obezbjeđuje i stambene jedinice za štićenike nakon odlaska iz Dječijeg doma Mladost u Bijeloj, što sve zajedno čini veoma širok spektar aktivnosti iz domena socijalne i dječje zaštite.

Ivana Vučinić, pomoćnik sekretara za rad, mlade i socijalno staranje, istakla je da se prihvatilište nalazi u neposrednojh blizini Narodne kuhinje, da je objekat kapaciteta za smještaj 12 osoba sa mogućnošću povećanja do 15, korisne površine  119 m2, ne uključujući veliku terasu i baštu. Objekat je opremljen neophodnim mobilijarom za pšrijatan boravak osoba, sadrži tri opremljene spavaće sobe, dnevni boravak sa čajnom kuhinjom, kupatilo, kancelariju i hodnik. U dvorišnom dijelu je smješten magacinski prostor. Ona je izrazila zahvalnost stanovnicima ovog dijela grada koji su pokazali veliko razumijevanje i pružili podršku u funkcionisanju ovog socijalnog servisa.

Ana Sijepović, direktorica Centra za socijalni rad, saopštila je da zainteresovana lica treba da se prijave Službi za stara i odrasla lica u glavnoj zgradi Centra i u područnim jedinicama u Tuzima i Golubovcima. Ona je objasnila da je na evidenciji trenutno desetak beskućnika, a da su 2 od njih već podnijela zahtjev za smještanje. Centar će u Prihvatilište uputiti samo ona lica koja se prema procjeni stručnih radnika budu nalazila u takvom stepenu ugroženosti i stanju socijalne potrebe za koje je neophodno hitno zbrinjavanje. Prije smještaja biće urađen ljekarski pregled lica. Cilj projekta je dalji rad sa ovom grupom lica. U saradnji sa Crvenim krstom za svakog korisnika pojedinačno biće utvbrđeni oblici i mjere zaštite koji će ovim ljudima dalje pomnoći da izađu iz statusa beskućnika.

Snežana Radenović, iz Crvenog krsta naglasila je da je cilj da se dugoročnije pomogne beskućnicima. Pored zaposlenih biće angažovani i volonteri kako bi beskućnicima bila pružena psiho-socijalna podrška, ali i ostali vidovi podrške koja im je potrebna za period od 3 mjeseca koliko imaju pravo da borave u Prihvatilištu. Crveni krst, takođe, pružiće logističku podršku za sve zainteresovanepartnetre i donatore.

Olivera Šuškavčević, predstavnica kompanije Voli, je u ime partnera iz privrednog sektora pohvalila ovaj projekat i pozvala biznis sektor da se priključi akciji i pruži pomoć i podršku Gradu kako bi Prihvatilište za beskućnike zaživjelo na pravi i očekivan način. Ona je istakla da privrednici uvijek moraju imati razvijenu svijest o društvenoj i socijalnoj odgovornosti.

 

Preuzeto sa:

http://www.podgorica.me/vijesti/nakon-prvomajskih-praznika-prihvatiliste-za-beskucnike-prima-prve-korisnike