Tokom 2012 godine u Centru za socijalni rad za opštinu Herceg Novi formiran je multidisciplinarni tim za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici, sa zadatkom da se unaprijedi komunikaciju stručnih službi u lokalnoj zajednici angažovanih na pružanju zaštite žrtvama porodičnog nasilja.

S obzirom da se tokom novembra i decembra kroz različite aktivnosti relevantnih aktera na svim društvenim nivoima promovišu mjere borbe protiv svih oblika nasilja, Centar za socijalni rad Herceg Novi, kao član Multidisciplinarnog tima, uključio se u ovu kampanju na način što će prezentovati svoj dosadašnji rad, kao i prikazati najvažnije aspekte i procedure od značaja za spriječavanje nasilja i kvalitetnu zaštitu žrtava.

Dana 25. Novembra 2016.god. realizovane su prezentacije aktivnosti Multidisciplinarnog tima za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodicu za sve vaspitno – obrazovne ustanove u Herceg Novom, kada smo ujedno i obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Prezentaciji, koja je održana u svečanoj sali Osnovne škole „ Dašo Pavičić“ u Herceg Novom, prisustvovalo je oko 150 prosvetnih radnika.

Dana 16. Decembra 2016.god. realizovana je i druga prezentacija aktivnosti Multidisciplinarnog tima za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodicu, namjenjenu zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Herceg Novi i Službe za Hitnu medicinsku pomoć. Prezentacija je održana u prostorijama Doma zdravlja H.Novi i prisustvovalo je oko 50 zdravstvenih radnika.

Održane prezentacije su propraćene sa velikim interesovanjem i učesnici su iskazali svoje zadovoljstvo i potrebu za učestalijim aktivnostima ovog tipa.