podgorica logoSekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog Grada Podgorica, raspisao je 27.10.2016. godine, oglas za raspodjelu besplatnih dnevnih obroka za 2017. godinu.
Predmet oglasa je raspodjela 550 besplatnih dnevnih obroka za 2017. godinu.
Obroci se serviraju u objektu Drvarskoj ulici bb (u blizini OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin”) na Koniku, a određeni broj obroka dostavlja se na kućnu adresu.
Pravo prijave na Oglas imaju porodice, članovi porodice i lica pod starateljskom zaštitom koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, korisnici materijalnog obezbjedjenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine, kao i lica čija penzija ne prelazi visinu minimalne zarade u Crnoj Gori.
Prednost u ostvarivanju prava na besplatni dnevni obrok imaju samohrana lica, koja zbog trajne promjene zdravstvenog stanja, invalidnosti ili starosti nijesu u mogućnosti da pripreme obrok; lica sa fizičkim, intelektualnim i senzornim invalidetom, kao i sa teškim hroničnim ili malignim oboljenjima; lica bez prebivališta i smještaja (beskućnici, prolaznici i sl.).
Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom traje 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi na šalteru Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, Ul. Vuka Karadžića br. 16.
Informacije u vezi sa Oglasom mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje ili na telefon 020-447-165.

OGLAS ZA RASPODJELU BESPLATNIH OBROKA ZA 2017.PDF