Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i Predsjednik opštine Bar dr Zoran Srzentić uručili su dana 27.04.2016. godine, ključeve od stana samohranoj majci Olgi Džiknić.
Na osnovu izvještaja JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Ministarstvo rada i socijalnog staranja utvrdilo je da se Olga Džiknić nalazi u teškoj materijalnoj i zdravstvenoj situaciji i odlučeno je da se imenovanoj da na korišćenje stambena jedinica površine 44 m2 u Baru, do rješavanja stambenog pitanja.