SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE : ZAJEDNIČKIM DJELOVANJEM PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

2732023 1410

Dana 21.03.2023 godine na inicijativu Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica u prostorijama Opštine Berane održan je sastanak predstavnika Opštine Berane, Centra za socijalni rad, Osnovnih škola, Uprave policije i Doma učenika. Tema ovog sastanka bila je vršnjačko nasilje i umrežavanje nadležnih institucija radi rješavanja istog i sprečavanja daljeg širenja.

Tokom sastanka nakon konstruktivne diskusije i aktivnog učešća svih prisutnih kao glavni zaključci navedeni su da je u narednom periodu potrebno realizovati edukativne radionice sa roditeljima i djecom  na temu vršnjačkog nasilja, sprovesti kampanju na nivou lokalne zajednice u cilju boljeg upoznavanja građana i djece šta je vršnjako nasilje, njegove posledice, kome i kada se treba obratiti za pomoć, oformiti međuinstitucionalnu radnu grupu na nivou Opštine sa ciljem umrežavanja i zajedničkog djelovanja.

Istaknut je značaj Nacionalme SOS dječje linije 116-111 koji je dostupan 24h svakim danom i koji služi za pomoč i podršku djeci.

Direktor Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica, gospodin Petar Pajković naveo je da će stručni radnici Centra aktivno kao i do sada nastaviti saradnju  sa nadležnim institucijama  kako bi zajedno dali doprinos u sprečavanju i širenju vršnjačkog nasilja. Pružiće se puna podrška, sa ciljem na preventivnom radu kako ne bi dolazilo do situacija da jedno dijete bude povrijeđeno, omalovažavano i osjećalo se nesigurno u školskom okruženje. Svako dijete je zlata vrijedno jer oni su naša budućnost i naša snaga.

Predsjednik Opštine Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić istakli su da će Opština pružiti punu podršku u preveciji u borbi protiv vršnjačkog nasilja i da smo svi u sistemu odgovorni i da u okviru svojih nadležnosti moramo pružiti maksimum kako bi se svakom djetetu omogućilo sigurno i bezbjedno okruženje.

Direktori i predstavnici škola su istakli da će učiniti sve da se njihovi učenici osjećaju sigurno u školi, te da će nakon analize trenutne situacije na nivou svojih škola preduzeti dalje aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju socijalnih vještina kod učenika.

Uprava policije će pružiti podršku školama, te sarađivati sa nadležnim instuticijama kako bi se nasilje pravovremeno otkrilo i sankcionisalo.

Pogledaj još novosti - Berane, Andrijevica i Petnjica