SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

NASTAVLJENA USPJEŠNA SARADNJA SA CRVENIM KRSTOM

1432023 1910

U prostorijama opštinskog Crvenog krsta održan je sastanak stručnih radnica Centra za socijalni rad Berane sa saradnicima koji su angožovani u realizaciji usluge Pomoć u kući.

Saradnjom  JU Centar za socijalni rad Berane,Andrijevica I Petnjica nastavlja se sprovođenje usluge podrške za život u zajednici – pomoć u kući starijim licima.

Usluga pomoć u kući namijenjena je starijim, hronično oboljelim licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju; usamljenim i nemoćnim starijim osobama, sa teškoćama u samostalnom održavanju domaćinstva koja uslijed nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti nisu u stanju da žive bez pomoći drugih lica.

Postupak za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući pokreće se i ostvaruje preko JU Centar za socijalni rad Berane,Andrijevica I Petnjica  , na zahtjev zainteresovanog lica-korisnika.

U cilju zaštite starih lica kao I za njihov opstanak u zajednici u kontinuitetu će se nastaviti saradnja između ove dvije ustanove.

Pogledaj još novosti - Berane, Andrijevica i Petnjica