JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U prostorijama Centra za socijani rad Danilovgrad održan sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migrante (IOM)

U petak 06.10.2023. godine u prostorijama Centra za socijani rad Danilovgrad održan je sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migrante (IOM) sa ciljem razmjene iskustava u radu sa ranjivim kategorijama u migraciji, radi daljeg unapređenja programa Asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR), koji se sprovodi u okviru aktivnosti IOM-a uz obavezno učešće Centra.

Sastanku su prisustvovali predstavnici IOM-a Bosna i Hercegovina Tarik Zećo i Dino Pehlić, kao i predstavnica IOM-a Crna Gora Dijana Ostojić, dok su ispred Centra za socijani rad sastanku prisustvovali direkror CZSR Danilovgrad Nikola Anđušić i radnice Stručne službe Aida Kalač Šuković i Milena Ivanović.

10102023

Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima koje Centar za socijalni rad preduzima iz okvira svoje nadležnosti u procesu realizacije pomenutog programa, te koje usluge korisnici mogu ostvariti u okviru svojih prava. Poseban naglasak stavljen je na maloljetnike bez pratnje, kao najranjivijoj kategoriji, a s tim u vezi prikazani su koraci koji se preduzimaju u Centru u procesu zaštite i procjene najboljeg interesa , kao i izazovi sa kojima se Centar susreće prilikom rada sa takvim korisnicima. Predstavnici IOM-a su kroz primjere iz prakse prikazali proces uspješne realizacije programa Asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije, kao i aktivnosti koje njihov tim preduzima tokom tog procesa, ali i nakon njega, a koje se tiču daljeg praćenja i monitoringa.

Takođe, osvrtom na dosadašnju saradnju stečeni su uvidi u kljčne momente usaglašenog djelovanja, a dogovoreno je i proširenje saradnje kroz edukacije koje se planiraju od strane IOM-a, a sve u cilju poboljšanja rada sa korisnicima.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti