JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Lela  Vuković - PR menadžer

E-mail:  lela.vukovic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

Novosti

NASILJE U PORODICI

Postupanje institucija u slučaju utvrđivanja nasilja nad djecom, Marija Babić, CSR Podgorica

Održan sastanak Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici u Centru za socijalni rad Podgorica

Dana 12.02.2018. godine, sa početkom u 13 časova, u prostorijama Centra za socijalni rad Podgorica, održan je redovni sastanak Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra bezbjednosti Podgorica, predstavnica Osnovnog državnog tužilaštva, sudija iz Suda za prekršaje, predstavnica NVO "SOS“ Podgorica, predstavnica Doma zdravlja Podgorica, koordinatorka multidisciplinarnog tima i članice tima iz Centra za socijalni rad Podgorica, kao i voditelji slučaja iz Centra, koji su zaduženi pojedinačnim slučajevima, a za čije rješavanje je procijenjeno da je neophodna multidisciplinarna saradnja. Takođe, na poziv voditeljke slučaja, zbog potrebe u jednom predmetu, sastanku je prisustvovala i psihološkinja iz Razvojnog savjetovališta u Podgorici.

Na sastanku su utvrdjeni zadaci, koji su delegirani članovima tima i donijeti zaključci u vezi slučajeva koji bili predmet ovog sastanka.

CSR Podgorica

POSTUPANJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI

Nasilje u porodici