JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Lela  Vuković - PR menadžer

E-mail:  lela.vukovic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

Novosti

Uručeni sertifikati pripadnicima RE populacije

U prostorijama IPC Tehnopolis danas su uručeni sertifikati pripadnicima RE populacije koji su prošli dvomjesečni program obuke u okviru projekta Zanatski RE Call Centar.
Ovaj projekat od februara 2017. godine implementiraju JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Opština Nikšić.
Sertifikate su uručili predstavnici ZOPT-a koji je od strane Centra angažovan kao pružalac usluge. Pripadnici su kroz ovaj projekat obučeni za poslove baštovana, molera, instalatera u građevinarstvu i 3 pripadnice RE populacije za poslove higijeničarki. Obuka je sprovedena u dvije faze, u prvoj su prosli teorijski dio obuke dok u drugom dijelu su stekli praktična znanja i iskustva.
Pripadnici RE populacije su se zahvalili JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik na pruženoj prilici da učestvuju u ovom projektu i da prođu program obuke koji će im omogućiti konkurentnost na tržistu rada, kao i ZOPT-u na dobroj saradnji tokom sprovođenja obuke.
Zanatski RE Call Centar je projekat koji finansira Evropska unija preko Ministarstva finansija-Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredsrava EU pomioći, u okviru IPA Komšponente IV Operativni program „ Razvoj Ljudskih resursa 2012-2013“ . Ukupna trajanje projekta je 14 mjeseci, a vrijednost projekta je 92.224,00.

Raspisan oglas za dodjelu 15 stanova licima u stanju socijalne potrebe

podgorica logoKomisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe Glavnog grada - Podgorice, objavila je danas Oglas za dodjelu stanova licima u stanju socijalne potrebe.

Pravo učešća imaju lica koja su u smislu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti korisnici prava na materijalno obezbjeđenje porodice kod Centra za socijalni rad. Oglasom će biti ponuđeni većinom jednosobni stanovi, uz dva dvosobna kao I četiri garsonjere.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada - Podgorice, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Uz prijavu na oglas potrebno je podnijeti dokaz o postojećoj stambenoj situaciji - podstanar, stanuje kod srodnika, stanuje u neuslovnom stanu; dokaz o materijalnom stanju; dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva (samo za invalide I kategorije i korisnike pomoći i njege ) - nalaz nadležne ljekarske komisije ili odgovarajuće rješenje; dokaz o samohranosti roditelja ili staratelja; dokaz o dužini korišćenja materijalnog obezbjeđenja porodice kod Centra za socijalni rad - dan, mjesec i godina (gore navedene podatke izdaje Centar za socijalni rad); dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (od opštinskog organa uprave); izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno rođenih (sa konstatacijom o braku) za podnosioca zahtjeva i izvod iz matične knjige rođenih za članove porodičnog domaćinstva; dokaz o dužini prebivališta na području Glavnog grada Podgorica - dan, mjesec i godina (od MUP-a - CB Podgorica).

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada - Podgorice, u roku od 15 dana,zaključno sa 01.08.2017. godine, od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Aktuleni oglas je dio konkretne socijalnu politike Glavnog grada usmjerene u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga i servisa svim građanima u stanju socijalne potrebe. Podsjećamo da je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, u maju ove godine, već uručio ključeve od stanova za 15 porodica u stanju socijalne potrebe.

Realizacijom projekta izgradnje stanova kroz Regionalni stambeni program, u kojem je Glavni grad takođe partner, na trajan i kvalitetan način rješava stambeno pitanje za porodice najranjivijih grupa stanovištva sa Konika.

Glavni grad je za potrebe izgradnje objekata za raseljena lica ustupio oko 13,87 ha približne vrijednosti 4,5 miliona eura na području DUP ’’Konik –Vrela ribnička II’’ i naknadu za komunalno opremanje zemljišta, čime će u mandatu ove gradske uprave biti riješeno najbitnije egzistencijalno pitanje za veliki broj porodica od kojih je većina do sada živjela u jako teškim i gotovo nehumanim uslovima dugi niz godina.

Osim toga, Glavni grad na godišnjem nivou izdvaja preko dva miliona eura za razne aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite ne uključujući milionske vrijednosti zemljišta koje se ustupa za rješavanje stambenih pitanja penzionera, raseljenih lica i realizaciju brojnih drugih projekata koji imaju naglašenu socijalnu komponentu.

PG BIRO

Preuzeto sa: http://www.podgorica.me/vijesti/raspisan-oglas-za-dodjelu-15-stanova-licima-u-stanju-socijalne-potrebe

Save

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE Nikšić, 07.07.2017.godine

csrnk 120717 1JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik povodom navoda iznijetih u sredstvima javnog informisanja, a vezano za situaciju u kojoj se nalaze Nikolić Radojica i njegov sin, dajemo sljedeće saopštenje:

Povodom navoda iznijetih tokom jučerašnjeg dana u sredstvima javnog informisanja u kojima je Nikolić Radojica iznio niz netačnih i tendecioznih informacija s ciljem da se pred javnošću dovede u pitanje zakonitost postupanja i rada službenika Centra, a sve stavljajući u politički kontekst, Centar oštro demantuje navedene iskaze.

Ovaj Centar kao ni njegovi službenici zaduženi po ovom predmetu, kao i bilo kom drugom, ni jednu radnju nijesu sproveli dovodeći je u vezu sa političkim događajem.

S posebnom indignacijom odbacujemo tendeciozne navode Radojice Nikolića da smo naše službene radnje sproveli u cilju bilo kakvog političkog konteksta.

Isključiva namjera svih dosadašnjih razgovora sa Radojicom je bila usmjerena ka osnaživanju ove porodice za samostalni život u zajednici, što potvrđuje svaka naša prethodna aktivnost.

Povodom njegovih navoda da je Centar pokrenuo bilo kakav postupak za oduzimanje stana, takođe iste odbacujemo s indignacijom. Napominjemo da pomenuti stan nije u vlasništvu Centra, već lokalne samouprave. Naša obaveza je da sugerišemo da svaki stan u vlasništvu lokalne samouprave, koriste lica i porodice u stanju socijalne potrebe, koje nemaju alternativnih rješenja kao što ih ima Radojica Nikolić.

                                                                                                        

            D I R E K T O R

                                                                                                            mr Ivan Mitrović

ODGOVOR NA PITANJA NOVINARA.PDF

Sporazum o saradnji Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad

slajder2U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resura 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), realizuje se projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a sprovodi ga konzorcijum WYG International iz Velike Britanije.

U petak, 30. juna 2017. godine održana je evaluaciona radionica projekta tokom koje su predstavljeni primjeri pilotiranja novih metoda rada multidisciplinarnih timova Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad u pristupu ranjivim kategorijama.

Nakon evaluacione radionice uslijedilo je potpisivanje Sporazuma između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad, čiji je opšti cilj unapređenje položaja ranjivih ciljnih grupa nezaposlenih osoba na temelju poboljšanja saradnje CSR i ZZZCG u pružanju mjera socijalne aktivacije te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja. Sporazum su potpisali direktor Zavoda za zapošljavanje, gospodin Suljo Mustafić i direktori područnih jedinica centara za socijalni rad.

3 sporazum 300x158Prisutne je pozdravio Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji je istakao značaj uvođenja novih metoda rada multidisciplinarnih timova u izradi individualnog plana aktivacije radno sposobnih korisnika materijalnog obezbijeđenja, osvrnuvši se na izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Direktor Mustafić takođe je ukazao na značaj potpisivanja sporazuma i uvođenja novih metoda rada, kroz koje će se socijalno integrisati osobe koje pripadaju osjetljivim ciljnim gurpama, s ciljem da im se omogući da se osnaže i razviju sposobnosti za bolju zapošljivost.

-Rad upravo sa ovim ciljnim grupama zahtijeva senzibilan pristup, institucionalnu povezanost, dostupnost institucija. Zajednički ćemo raditi u cilju pružanja podrške građanima koji koriste socijalnu zaštitu, kako bi prevazišli stanje socijalne potrebe i izašli na tržište rada da bi brinuli o sebi i svojoj porodici – kazao je direktor Zavoda.

Prema njegovim riječima Zavod nije institucija koja zapošljava, već posreduje u zapošljavanju, povezuje tražioce posla i poslodavce koji nude radna mjesta. Uloga Zavoda je da poveže značajan broj partnera: poslodavce, nezaposlene, organizatore obrazovanja, lokalne samouprave, lokalne centre za socijalni rad, nevladine organizacije...ukupno 300x152

Zavod i centri za socijalni rad ne mogu biti sami sebi svrha, to su državne institucije, javni servis dostupan svim građanima – zaključio je Mustafić.

Potpisivanje sporazuma unaprijediće saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakao je Ivan Mitrović, direktor Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine.

Save