JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica

                                                                     i opštine u okviru Glavnog grada

                                                                    Golubovci i Tuzi

KONTAKT ZA MEDIJE

Lela  Vuković - PR menadžer

E-mail:  lela.vukovic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik