JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Nikšić, Plužine i Šavnik

KONTAKT ZA MEDIJE

Sead Šahman - PR služba

E-mail:  sead.sahman@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik