JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Bar i Ulcinj

KONTAKT ZA MEDIJE

Sead Šahman - PR služba

E-mail:  sead.sahman@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

U okviru realizacije projekta “Nama je stalo, mi djelujemo” završena je projektna aktivnost obuka za digitalnu pismenost lica sa invaliditetom. Realizacija ove projektne aktivnosti je počela 4.septembra, i Centar za socijalni rad je za istu angažovao Privatnu ustanovu za obrazovanje odraslih, licenciranu od ministarstva obrazovanja “ RACC EDUCO” Bar.
http://www.jedro.bar/info/2373-zavrsena-obuka-osoba-sa-invaliditetom