NVO Sigurna ženska kuća preduzela je aktivnosti iscrtavanja mape mreže podrške za žrtve nasilja u okviru kampanje KRENIMO ZAJEDNO.

Projekat je podržan od strane Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U toku ove akcije na trotoarima Glavnog grada Podgorica je iscrtana mreža podrške sa logoom i sloganom kampanje koja povezuje institucije sistema – Centar za socijalni rad, Centar bezbjednosti, Sud za prekšaje, Osnovni sud i ženske nevladine organizacije, odnosno institucije koje su u stalnoj saradnji, na istom zadatku, borbe protiv nasilja u porodici.